Rola wędzidełek w jamie ustnej

przerost wędzidełka

Rola wędzidełek w jamie ustnej

Wędzidełko jest cienką strukturą w postaci fałdy zbudowanej z tkanki łącznej. Głównym zadaniem wędzidełka jest zapewnienie prawidłowej współpracy pomiędzy strukturami znajdującymi się w jamie ustnej. W jamie ustnej występuje wędzidełko wargi górnej i dolnej, a także wędzidełko języka. Pomimo niewielkich rozmiarów prawidło zbudowane wędzidełka w istotny sposób wpływają na anatomię i funkcjonowanie całej jamy ustnej. Każde z wymienionych wędzidełek znajdujących się w jamie ustnej spełnia ważną funkcję. Wędzidełko wargi górnej odpowiada za połączenie górnej wargi z dziąsłem powyżej górnych siekaczy. Równie ważną role w prawidłowym funkcjonowaniu jamy ustnej pełni wędzidełko wargi dolnej. Wędzidełko to ma za zadanie połączenie dolnej wargi z dziąsłem poniżej dolnych siekaczy. Ostatnim wędzidełkiem znajdującym się w jamie ustnej jest wędzidełko języka, którego zadaniem jest połączenie podstawy języka z dnem jamy ustnej. Prawidłowa budowa wędzidełek zapewnia odpowiednie położenie wszystkich elementów jamy ustnej względem siebie. Istotną rolę w prawidłowej budowie wędzidełek odgrywa ich długość. Prawidłowo zbudowane wędzidełka powinny być  na tyle długie, aby zachowana była wystarczająca ruchomość warg i języka.

Wady w budowie wędzidełek

Nieprawidłowości w budowie wędzidełek zazwyczaj powstają we wczesnym życiu człowieka. Skrócenie wędzidełek wargowych to jedna z najczęstszych wad anatomicznych wędzidełek diagnozowanych w gabinetach stomatologicznych. Wada ta uniemożliwia prawidłową ruchomość elementów całej jamy ustnej. Skrócone wędzidełka wargowe często powoduje zarówno osłabienie dziąseł jak i rozwój paradontozy. Skrócone wędzidełka wargowe zwiększają również podatność na próchnicę i stany zapalne przyzębia. Jeśli skrócenie wędzidełka dotyczy wędzidełka językowego jest to wada diagnozowana najczęściej u niemowląt, która powoduje problemy z karmieniem oraz zaburzeniem rozwoju mowy. Z tego powodu wadę tę należy jak najwcześniej skorygować, ponieważ zapewnienie prawidłowej budowy więzadełka językowego ma istotny pływ na anatomię i funkcjonowanie całej jamy ustnej w dorosłym życiu.

Drugim równie często diagnozowanym problemem co skrócenie wędzidełka jest jego przerost. Problem ten polega na nadmiernym rozroście tkanki łącznej w obrębie wędzidełka. Nadmierna grubość wędzidełka niesie za sobą negatywne skutki w postaci nieprawidłowego położenia dziąseł. Przerost więzadełka może również powodować trudności z utrzymaniem higieny jamy ustnej. Problem przerostu wędzidełka bywa również korygowany ze względów estetycznych.

Wskazania do zabiegu podcięcia więzadełek  

Decyzja o przeprowadzeniu zabiegu podcięcia więzadełka może wymagać konsultacji stomatologa ze specjalistami takimi jak ortodonta, chirurg szczękowy czy logopeda. Podczas konsultacji logopedycznej lekarz obejrzy wędzidełko i postawi diagnozę.  Jeśli lekarz stwierdzi, że wędzidełko jest za krótkie może zalecić nieinwazyjne metody jego wydłużenia takie jak ćwiczenia artykulacyjne, zabieg podcinania jest to zawsze ostatnie rozwiązanie. Jeśli  jednak wykonywanie ćwiczeń nie przynosi oczekiwanych efektów, należy zastanowić się nad podcięciem wędzidełka podjęzykowego.

Zabieg podcięcia wędzidełka podjęzykowego

Zabieg podcięcia wędzidełka podjęzykowego jest prostym zabiegiem chirurgicznym polegającym na przecięciu linii fałdu błony śluzowej w poziomie. Zabiegowi poddawani są pacjenci bez względu na wiek, jest on wykonywany zarówno u niemowlaków mających trudności z pobieraniem pokarmu jak również u osób dorosłych. Przecięcie wędzidełka wykonuje się skalpelem, laserem, nożem chirurgicznym lub nożyczkami. W naszym gabinecie zabieg wykonujemy laserem. Generowane przez laser ciepło błyskawicznie zespala przerwane tkanki. Ta metoda pozwala znacznie ograniczyć krwawienie, jednocześnie przyspieszyć proces gojenia się rany. Przez kilka dni po zabiegu pacjent powinien przyjmować pokarmy o półpłynnej konsystencji, niezbyt wysokiej temperaturze. Powinien także ograniczyć wysiłek fizyczny.

Kontakt

NZOZ VitaDent Innocenta Męcik-Ziętek
Adres: ul. Hallera 76,
41-200 Sosnowiec, śląskie
Telefon: 32 291-99-00, 731-318-288
Fax: 32 291-99-00
Email: kontakt@vitadent.sosnowiec.pl


Galeria

gabinet

Mapa Dojazdu

Copyright © 2024, NZOZ VitaDent